Utställning / Exhibition: Twice as true

Assvideo, by Palle Torsson

Assvideo, by Palle Torsson

 

Twice as true

13/9 – 27/10 2012

Medverkande konstnärer: Carl-Erik Engqvist, Martin Gustavsson, Marianne Vlaschits, Max Olofsson, Palle Torsson, Rasmus Albertsen, Salvatore Viviano och Ulrika Sparre.

I utställningen Twice as True samlas en uppsättning tvillingkonstverk, verk som har samma uttryck och koncept, men som har producerats oberoende av varandra av olika konstnärer. Dessa verk uttrycker något av yttersta vikt och som av en inneboende nödvändighet dyker de därför upp i flera exemplar och former.

I historien finns det otaliga exempel på upptäckter, uppfinningar och teorier som fötts på olika platser, av olika personer, som arbetat oberoende av varandra. Ibland ligger upptäckterna nära varandra i tiden, ibland har en forskare gjort en ny upptäckt som, okänt för henne eller honom, någon annan gjorde för åratal sedan. Ett exempel är upptäckten av grundämnet syre i slutet av 1700-talet, andra är evolutionsläran och uppfinningen av hjulet.

Vissa teorier beskriver att det är dessa multipla upptäckter som är det vanliga mönstret inom vetenskapen, och inte de unika upptäckter som vi ofta hörs berättas om. På samma sätt fungerar det inom konsten, att det är samhället och tidsandan som föder tidstypiska konstyttringar och inte enstaka genier som sedan inspirerar andra att uttrycka sig på liknande sätt. Konstvärldens idéer om exklusivitet, konstnärens unika avtryck och ensamrätt är ett sätt att särskilja, prissätta och hylla enstaka individer, men fungerar dåligt som en mätare på vad som är relevant och viktigt. Ju fler gånger ett uttryck gestaltas, desto viktigare måste det vara, och ju mer relevant blir det.

Idag accelererar skapandet av liknande, men oberoende, konstverk i samma takt som moderna kommunikationsmöjligheter breder ut sig över världen. Genom internet och mobiltelefonin har vi fått fler möjligheter att skapa en global idémässig plattform, fler möjligheter att inneha gemensamma referenser och bygga en grogrund för besläktade uttryck. I detta samhälle kanske det idag skriande behovet av att vara först och störst sakta avtar, för att ge plats åt konstverk och konstnärer som är stolta över att vara fler.

—-

Twice as true

Opening September 13

Participating artists: Carl-Erik Engqvist, Martin Gustavsson, Marianne Vlaschits, Max Olofsson, Palle Torsson, Rasmus Albertsen, Salvatore Viviano och Ulrika Sparre.

Global Talks new exhibition Twice as true, takes its departure from the concept of multiple discovery. The exhibition consists of pairs of similar artworks made independently by different artists. We believe these works express something of the utmost importance, and therefor as an inherent necessity appears into several copies and forms.

The exhibition runs through October 27 and is accompanied by an evening program where performances, talks and lectures reflect the theme from different perspectives. Don’t miss the performance by Salvatore Viviano at 8 pm during opening night!

—-

Med stöd från:

Stockholms stad

Konstnärernas Riksorganisation / The Swedish Artists’ National Organization