Utställning / Exhibition: Tiden.Döden.

 

En ovanifrån belyst stol vars skugga bildar en döskalle, Mikael Goralski (2006)

 

Vernissage torsdag 29 mars, kl. 17-23

Medverkande konstnärer: Åsa Ersmark, Mikael Goralski, Mikko Kuorinki, Josef Daagarsson och Milja Viita.

“Ingen vet när skuggan faller och livet är inget problem, som kan lösas genom att man dividerar ljuset med mörkret och dagarna med nätterna, utan en oberäknelig resa mellan två platser som icke finns. Jag kan till exempel gå på stranden och plötsligt känna evighetens fruktansvärda utmaning mot min existens i havets ständiga rörelse och vindens ständiga flykt. Vad blir då tiden annat än en tröst för att intet mänskligt kan äga bestånd – och vilken usel tröst som endast gör schweizare rika!” -Stig Dagerman ur Vårt behov av tröst, Husmodern nr 13 1952

Tiden.Döden. kopplar det närliggande med det universella och det eftertänksamma med det djärva genom att uppmärksamma två monumentala begrepp som står i oskiljaktig förbindelse. Utställningen kan ses som en förlikningsprocess med dessa livets förutsättningar och ständiga följeslagare. Med fokus på oss som fortfarande är i livet upptar den vår tid och för oss något närmare slutet.

Utställningen pågår t.o.m. 10 maj och åtföljs av ett parallellt program på torsdagskvällar:

Tiden.Döden. (Time.Death.) 

Opening Thursday March 29, 5-11 pm

Participating artists: Åsa Ersmark, Mikael Goralski, Mikko Kuorinki, Josef Daagarsson and Milja Viita

The exhibition connects the mundane to the universal, and the thoughtful with the bold by drawing attention to two inseparable monumental concepts. The exhibition can be viewed as a conciliation process with these conditions and constant companions of life.

Evening program: