Föreläsning / Talk: Same same but different

Same same but different
Föreläsning av Bengt Olle Bengtsson
Torsdag 4 oktober
Kl. 19.00

Utställningen Twice as true är öppen från 17.00

I anslutning till utställningen Twice as true bjuder Global Talks in till föreläsningen Same same but different – om likheters uppkomst i naturen och vetenskapen.

Evolutionsgenetiker Bengt Olle Bengtsson berättar om ett antal parallella fenomen inom biologin. Han talar om vad som hände när tre forskare oberoende av varandra återupptäckte Mendels lagar år 1900, och om hur evolutionsteorin ser på uppkomsten av likartade anpassningar, så kallad konvergent evolution. Exempelvis har det hos bläckfiskar utvecklats ett öga som är väldigt likt vårt trots att avancerade ögon saknades hos vår senaste gemensamma förfader och förmoder.

Föreläsningen är en del av det kvällsprogram som presenteras i anslutning till Twice as true, en utställning som samlar en uppsättning tvillingkonstverk, konst som har samma uttryck eller koncept, men som har producerats oberoende av varandra av olika konstnärer.

Bengt Olle Bengtsson är evolutionsgenetiker i Lund. Han har bland annat forskat om naturliga genhopp mellan växter och om asexualitetens evolution. Utifrån sitt intresse för vetenskapens roll i samhället har han skrivit böckerna “Genetik och politik” (Norstedts) och “Genetiska konflikter” (ellerströms).

Läs mer om utställningen  Twice as true...

Med stöd från Stockholms stad och Konstnärernas Riksorganisation