Föreläsning / Talk: Multiple discoveries

 

 

Nu på torsdag gästas Global Talks av Lars Udehn som talar över ämnet “Erkännande och multipla upptäckter inom vetenskapen”. Föreläsningen är en del av den programserie som löper parallellt med utställningen Twice as true och som behandlar betydelsen av och mekanismerna bakom återkommande och multipla upptäckter, idéer och koncept. Genom att utforska de sociala och kulturella strukturer som finns inom naturvetenskapen vill vi belysa utställningens tematik utifrån ett sociologiskt perspektiv.

Lars Udehn är professor i sociologi med inriktning mot sociologisk teori vid Stockholms universitet.

Välkommen!
Torsdag 18 oktober, kl. 17-21
17.00 Utställningen öppnar
19.00 Föreläsning av Lars Udehn (ca 40 min.)

Multiple discoveries

Multipla upptäckter är en hypotes om att flertalet vetenskapliga upptäckter och uppfinningar görs oberoende av varandra, mer eller mindre samtidigt av olika vetenskapsmän och innovatörer. Denna teori motsäger en traditionell syn på vetenskapliga upptäckter som något som springer ur enskilda personers forskning, utan snarare uppstår som ett resultat av beteendemönster i samhället. En evolutionär process där tankar och idéer reproduceras och sprids genom olika former av urvalsprocesser och mekanismer. Ett aktuellt exempel skulle vara ursprunget till den i Cern nyligen bevisade teorin om Higgs partikel, där fem olika forskare lanserade samma teori under loppet av ett år.

Läs mer om utställningen  Twice as true...

Med stöd från Stockholms stad och Konstnärernas Riksorganisation