Filmvisning / Screening: La Nuit de L’Homme

 

Torsdag 9 februari kl 21.00
Söndag 26 februari kl 16.00

I anslutning till vår utställning True Stories visar Global Talks filmen La Nuit de L’Homme av konstnären François Bucher.

(english follows)

—-

La Nuit de L´Homme
François Bucher (2011)
1 h 45 min

1988 vaknar en kvinna upp efter att ha blivit kliniskt dödförklarad. Efter händelsen hör hon röster och en ande vid namn Samuel talar genom henne. Omvärlden identifierar henne som ett medium.
Samuel kungör ett uppdrag att rädda världen innan år 2012. Uppdraget innefattar bland annat att gräva upp Cheops mumie, skaparen av Cheops-pyramiden, och att hitta en man som ska befinna sig i ett heligt berg i Peru, Severiano Olivares, vars minnen från ett tidigare liv gällande pyramidens konstruktion efterfrågas. Allt för att rädda mänskligheten från en redan påbörjad cykel av förstörelse.
Man kan också berätta historien på ett annat sätt. En man, uppfylld av sin nyfunna spiritualitet efter en shamansk ceremoni i Colombia, bestämmer sig för att porträttera en mystisk historia som innefattar en egendomlig grupp i Polen på uppdrag att rädda jorden. Alla signaler som borde väcka tvivel låter han passera på sin resa in i en ny esoterisk värld. Men tvivel och tro är de verkliga frågorna som står på spel, och återkoppling är den rätta titeln på det spel han har dragits in i.

François Bucher

François Bucher kommer från Cali i Colombia och bor och arbetar idag i Berlin och Bogotá. Efter sin examen i film vid The School of the Art Institute i Chicago tilldelades han stipendium vid Whitney Independent Study Program i New York.
Buchers arbete och forskning spänner mellan vida intressen och media men med ett speciellt fokus på etiska och estetiska frågor relaterade till film- och tv-mediet. Hans texter har de senaste åren publicerats i flera teoriböcker och tidskrifter, däribland Saving the Image, Art after Film, In The Poem About Love you Don’t Write The Word Love, The Journal of Visual Culture, Estudios Visuales, E-flux Journal och Valdez Magazine (redaktör).
François Bucher har medverkat i utställningar och filmvisningar över hela världen, bland annat på Tate Britain, Oberhausen Film Festival, Whitney Museum ISP, New York Video Festival at Lincoln Center, Rotterdam Film Festival, Bard College Center for Curatorial Studies, Argos Arts, Brussels, Film Museum, Brussels, Arsenal, Berlin, Kunsthalle, Budapest, Momentum, Nordic Biennial,00 Prague Biennial 03, 05, Werkleitz Biennial, 06, Tessaloniki Biennial 07, Mercosul Biennial 09, Haus Der Kulturen Der Welt, Documenta, XII Magazine Project, Museo Reina Sofia, Santa Monica Art Museum, LA, Stanton Museum, Houston, MUSAC – Museo Contemporáneo de Castilla y León.

Mer om utställningen True Stories här.

—-

La Nuit de L´Homme

A woman survives a clinical death in 1988 and wakes up hearing voices in her head. Samuel, a spirit, has started to speak through her. People identify her as a medium. Samuel proclaims a mission to save the world before the year 2012. The entity’s name soon changes from Samuel to EN KI, a Sumerian God who claims to be the father of the human race. The mission is under way: to dig up the mummy of Cheops, the builder of the Great Pyramid, and to find a man in a holy mountain in Peru, Severiano Olivares, who needs to remember something, from a former incarnation, about the construction of the Pyramid in Egypt. All this must be accomplished in time to save humanity from a recurring cycle of destruction that has already begun.
There is another way to tell the story. A man, excited by his spiritual awakening – following a shamanic ceremony in Colombia – decides to portray a mysterious story involving a certain group in Poland: a so-called mission to save the earth. He is keen on erring on the side of doubt  at every step of his adventures within a newly discovered esoteric world.

But doubt and belief are the very issue at play, feedback being the real name of the game that he has become involved in.

Chronique d’un Film (2011)

 

François Bucher

François Bucher is an artist from Cali, Colombia living and working in Berlin and Bogotá.  Bucher graduated with a Masters in Film from The School of the Art Institute of Chicago and was awarded a fellowship at the Whitney Independent Study Program, New York. His work and research spans a wide range of interests and media, focusing specifically on problems relating to the ethical and esthetic questions posed by the mediums of cinema and television.

Bucher has been active as writer for theory books and journals - Saving the Image, Art after Film, In The Poem About Love you Don’t Write The Word Love, The Journal of Visual Culture, Estudios Visuales, E-flux Journal, Valdez Magazine (founding editor) amongst others – over the past years as well as being invited to give lectures in seminars and symposia reflecting on issues relating to the image in contemporary culture: LABoral, Gijón, CENDEAC, Murcia, University of East Anglia, Norwich, United Nations Plaza, Berlin, Universidad Nacional, Bogotá.

Bucher’s work has been exhibited and screened internationally in venues including, Tate Britain, Oberhausen Film Festival, Whitney Museum ISP, New York Video Festival at Lincoln Center, Rotterdam Film Festival, Bard College Center for Curatorial Studies, Argos Arts, Brussels, Film Museum, Brussels, Arsenal, Berlin, Kunsthalle, Budapest, Momentum, Nordic Biennial,00 Prague Biennial 03, 05, Werkleitz Biennial, 06, Tessaloniki Biennial 07, Mercosul Biennial 09, Haus Der Kulturen Der Welt, Documenta, XII Magazine Project, Museo Reina Sofia, Santa Monica Art Museum, LA, Stanton Museum, Houston, MUSAC – Museo Contemporáneo de Castilla y León.

His work has been awarded several prizes, amongst them, the first prize at VideoEx, 2003, Zurich; The Prize of the Jury in Videolisboa, Lisbon, 2003, First prize at Premio a la Videocreación Iberoamericana, Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y Leon, MUSAC, 2004, the Werkleitz Award 2004 in Transmediale, Berlin, a Director’s Citation at the Black Maria Film Festival, 2004 and the second prize at Fair Play, Berlin, 2007. He was twice nominated for the New Media Fellowship of the Rockefeller Foundation, 2005 and 2007. He is a recipient of The New York City Media Arts Grant of The Jerome Foundation, 2000 which enabled the creation of the video White Balance (to think is to forget differences).  In 2009 he was awarded the Grant from Cajasol in Andalucía.

Bucher is also working as Guest Professor at the Academy of Fine Art in Umeå, Sweden.

More about the exhibition True Stories here..